projekti

Od ideje do realizacije

Hidroizolacija ravnog krova

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova zgrade koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2024.

Hidroizolacija ravnog krova stambene zgrade

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova zgrade koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2023.

Hidroizolacija ravnog krova, terase i balkona

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova zgrade koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2023.

Hidroizolacija ravnog krova stambenih zgrada

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova zgrade koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2023.

Hidroizolacija ravnog krova, terase i balkona

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova, terase i balkona koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2023.

Hidroizolacija ravnog krova

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova zgrade koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2023.

Hidroizolacija ravnog krova stambene zgrade

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova zgrade koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2023.

Hidroizolacija ravnog krova stambene zgrade

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova zgrade koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2023.

Hidroizolacija ravnog krova obiteljske kuće

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova obiteljske kuće koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2023.

Hidroizolacija bazena

Uspješno smo izveli hidroizolaciju bazena koristeći TPO membranu.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2022.

Hidroizolacija ravnog krova

Uspješno smo izveli hidroizolaciju ravnog krova zgrade koristeći TPO membranu, osiguravajući dugotrajnu zaštitu od vode i vlage uz visoku otpornost na ekstremne uvjete.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2022.

Hidroizolacija temeljne ploče

Uspješno smo izveli hidroizolaciju temeljne ploče.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2022.

Hidroizolacija terase

Uspješno smo izveli hidroizolaciju terase obiteljske kuće.

Mjesto

Slavonski Brod

Godina

2022.

Prati nas